دوران

  لطفا صبر کنید ...

  علی علیجانی

  سرپرست مرکز بهداشت

  • تحصيلات : دکترای عمومی
  • تخصص : پزشکی

  علی علیجانی

  سرپرست مرکز بهداشت

  • تلفن : 02832899192
  • پست الکترونیکی : abyek@qums.ac.ir

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0