دوران

  لطفا صبر کنید ...

  علی علیجانی

  سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک

  • تحصيلات : دکتری
  • تخصص : عمومی

  علی علیجانی

  سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک

  • تلفن : 02832823988
  • پست الکترونیکی : abyekIT@qums.ac.ir

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0