پیامبر اکرم (ص) فرمودند:  من بر انگیخته شدم برای به اتمام رساندن مکارم اخلاق


ما خدمتگزاران، مدیران و کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت حق تعالی است بر باورهای زیر هم‌پیمان، استوار و تلاش خواهیم کرد.
ضمن حضور منظم و به موقع در محل کار و رعایت انضباط اداری و پوشش و ظاهری مناسب و آراسته موافق با فرهنگ اسلامی، بهترین روشها را برای ارایه خدمات با کیفیت مطلوب به مردم بکار گیریم.
به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مطابق با آموزه‌های دینی و اسلامی، اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبند باشیم.
در حفظ اموال و تجهیزات اداری کوشا بوده از مسوولیت و اختیارات خود به طور صحیح استفاده نماییم و در کلیه امور خالق و خلق خدا را شاهد و ناظر بدانیم.
امور و وظایف محوله را براساس زمانبندی مشخص با مستند سازی روشها انجام داده، برای انجام مطلوب وظایف، دانش و مهارت خود را ارتقا دهیم.
خدمات، فرصتها و تسهیلات را عادلانه، بدون تبعیض، کاستی، نقص و با اخلاق و پرهیز از هر گونه غرض‌ورزی و کینه‌توزی ارایه و توزیع نماییم .
ارتقا سلامت همه جانبه مردم را وظیفه اصلی خود فرض نماییم .
حفاظت از کرامت انسانی و شأن اجتماعی همه مراجعین را وظیفه خود دانسته، برخورد محترمانه و فروتنی با مردم را سرلوحه کار خود قرار داده، مشکلاتشان را با حوصله و دقت شنیده، ضمن رعایت قوانین و مقررات و ضوابط حاکم و با پرهیز از هرگونه توصیه و اهمال کاری در انجام امور، دلسوزانه و به طور صحیح و سریع کار ارباب رجوع را به سرانجام رسانیم.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0