واحد تدارکات یکی از شریان های حیاتی هر سازمانی می باشد و به عنوان پشتيبان تمامي واحدهاي سازمان عمل مي کند.اين پست تحت نظارت مقام ما فوق، تهيه و تجهيز کليه احتياجات ضروري واحدها را از منابع داخلي و خارجي تامين نموده و بر کليه اقدامات و انجام خريد از نظر رعايت ضوابط و مقررات نظارت دارند. 
   

  شرح وظایف واحد:

  • تنظیم درخواست خرید منطبق بر سیستم اتوماسیون
  •  طرح نمودن درخواست خرید در کمیته شهرستانی و استانی و دریافت تاییدیه
  • تهیه اقلام مورد نیاز بر اساس نیاز واحدها
  • تنظیم سند کارپردازی و تحویل به واحد مالی
  • وصول بموقع چک شرکت ها و فروشنده های طرف قرار داد

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  یاورعلی رضالو

  مسئول کارپردازی

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : روانشناسی

  یاورعلی رضالو

  مسئول کارپردازی

  • تلفن : 02832829788
  • تلفن همراه : 09193885027
  • پست الکترونیکی : abyekIT@qums.ac.ir

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0