انجام مراقبت مادران باردار در دوره پره ناتال (از 6تا 42 هفتگی بارداری) جهت حفظ جان مادر و کودک و کاهش مرگ ومیر مادران که شامل تمام مراقبت های روتین ،ارایه مکمل ها ،مراقبت پزشک ،کارشناس تغذیه ،کارشناس روان . ارجاع به سطح دوم می باشد


  مسئول ارائه خدمت : مهناز زارع
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت


  مستندات مورد نیاز:

  کارت ملی،دفترچه بیمه،تمامی آزمایشات و سونوگرافی ها،پسخوراند متخصص در صورت ارجاع به سطح 2


  مدت زمان انجام خدمت : یک ساعت


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  داوطلبان سلامت افرادی هستند که همچون حلقه محکمی ارتباط مسئولین بهداشتی را با سطوح محیطی جامعه برقرار می کنند و با شرکت در کلاسهای هفتگی و یا ماهانه در مراکز بهداشتی و درمانی آموخته های خود را به 40 خانوار همسایه و افراد تحت پوشش خود منتقل می نمایند و برای حفظ سلامتی خود و خانوارهای تحت پوشش تلاش می کنند .


  مسئول ارائه خدمت : مهناز زارع
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  الف:مربی داوطلب سلامت موظف است به ازای هر 40 خانوار یک داوطلب سلامت جذب نمایند .

  ب: طبق برنامه اجرایی، کلاس دوطلبان سلامت تنها دو ساعت در هفته در مرکز بهداشتی و درمانی برگزار می گردد.

  ج – آموزش داوطلبان شامل دو دوره می باشد:مقدماتی و تکمیلی

  د: داوطلب متخصص پرسنل اداراتی هستند که توسط پرسنل مجرب آموزش مسائل بهداشتی را کسب نموده و بعنوان نمایندگان ادارات مختلف اطلاعات بهداشتی کسب شده را به پرسنل زیر مجموعه خود ارایه می دهند.

  ث: در تکمیل فرمها به نکات ذیل توجه شود:

  اطلاعات عمومی بالای فرم ها حتما ثبت شود

  بهتر است فرمهایی که اطلاعات آنها تغییر میکند با مداد پر شود

  فرمهایی که دارای تاریخ تکمیل هستند بعد از هر بار تغییر تاریخ تکمیل نیز به آن روز تغییر یابد.

  برای هر درس در کتابچه های آموزشی رابطین بهداشت باید طرح درس تهیه گردد.


  مستندات مورد نیاز:

  دو قطعه عکس 3*4

  کپی کات ملی

  کپی شناسنامه

  فرم کروکی محل سکونت

  فرم رضایت نامه از همسر و یا پدر

  فرم مشخصات رابط بهداشت

  فرم مشخصات خانوارهای تحت پوشش

  فرم طرح درس


  مدت زمان انجام خدمت :

  سه ماه یکبار به روز رسانی فرم های پرونده داوطلبان سلامت انجام می گردد.

  جهت صدور کارت داوطلبان سلامت دو هفته زملن نیاز است .


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  تمام پزشکان که دوره تحصیلی خودرا تمام کرده اند چه بصورت طرحی چه بصورت قراردادپزشک خانواده می توانند به شبکه های بهداشت مراجعه کرده ودر خواست خدمت دهند.


  مسئول ارائه خدمت : مهناز زارع
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  الف-پزشک حتما باید دوره تحصیل خود را تکمیل کرده ودر سامانه طرح ثبت نام کرده باشد

  ب-پزشک شرایط بیتوته رابداند واز حقوق ومزایا اطلاع داشته باشد

  ج- پزشک ورژن ارجاعی همان سال را به خوبی مطالعه کند واز نحوه پرداخت حقوق اطلاع کافی داشته باشد


  مستندات مورد نیاز:

  الف- دستورالعمل ورژن سال جاری

  ب-معرفی نامه گذراندن طرح از استان

  ج-قرارداد پزشک خانواده

   د-گذراندن دوره اموزشی بدو خدمت در واحد ستادی


  مدت زمان انجام خدمت :

   -در کل روزهای کاری سال باتوجه به نیاز شهرستان به پزشک خانواده 


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  انجام مراقبت مادران باردار در دوره پره ناتال (از 6تا 42 هفتگی بارداری) جهت حفظ جان مادر و کودک و کاهش مرگ ومیر مادران که شامل تمام مراقبت های روتین ،ارایه مکمل ها ،مراقبت پزشک ،کارشناس تغذیه ،کارشناس روان . ارجاع به سطح دوم می باشد


  مسئول ارائه خدمت : کبری شریف کاظمی
  شماره تماس:    02832822828


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  الف:ابتدا فرم بدو خدمت به نیروی جدید تحویل داده میشود

  ب:ساعت های کاری به بهورزان از طریق واحد امور اداری اعلام میشود

  ج :نظارت به صورت دوره ای ودر ساعت اداری انجام گیرد


  مستندات مورد نیاز:

  الف:فرم اموزش بدو خدمت

  ب:برگه های ماموریت اداری وشخصی

  ج:چک لیست پایش

  د:در صورت استفاده از ماموریت اداری وشخصی حتما با مسئول مرکز هماهنگ شود


  مدت زمان انجام خدمت : ساعات اداری


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  مراقبت کودکان برای گروه هدف کودکان زیر 5 سال انجام میشود .هدف از این مراقبت ها شناسایی و تشخیص کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم می باشد.مراقبت های کودکان خدمات زیادی را از جمله (قد-وزن-دور سر –بینایی-شنوایی و ...) را شامل می شود که در خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی توسط مراقبین و بهورزان انجام می شود.این خدمات شامل ارائه خدمت به کودکان بیمار نیز می شود که علاوه بر مراقبین سلامت ،پزشکان نیز به کودکان بیمار ارائه خدمت می دهند.


  مسئول ارائه خدمت : مهناز زارع
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت


  مستندات مورد نیاز:

  کارت ملی


  مدت زمان انجام خدمت : یک ساعت


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  این خدمت به کودکان نیازمند به دریافت شیر مصنوعی طبق دستورالعمل مربوطه تا یکسالگی ارائه می گردد.


  مسئول ارائه خدمت : مهناز زارع
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت


  مستندات مورد نیاز:

  - کپی کارت ملی و شناسنامه والدین و کودک(صفحه اول) در دو سری
  -فرم مجوز شیر مصنوعی در سه سری
  -نامه متخصص در صورت وجود بیماری در کودک یا مادر


  مدت زمان انجام خدمت : یک ساعت


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  نظارت بر عملکرد پرسنل شاغل در خانه های بهداشت


  مسئول ارائه خدمت : کبری شریف کاظمی
  شماره تماس:    02832822828


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  الف:ابتدا فرم بدو خدمت به نیروی جدید تحویل داده میشود

  ب:ساعت های کاری به بهورزان از طریق واحد امور اداری اعلام میشود

  ج :نظارت به صورت دوره ای ودر ساعت اداری انجام گیرد


  مستندات مورد نیاز:


  الف:فرم اموزش بدو خدمت

  ب:برگه های ماموریت اداری وشخصی

  ج:چک لیست پایش

  د:در صورت استفاده از ماموریت اداری وشخصی حتما با مسئول مرکز هماهنگ شود


  مدت زمان انجام خدمت : ساعات اداری


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  میانسالان شامل افراد 30 تا 59 سال می باشند که ارائه مراقبت به آنها توسط مراقبین سلامت و بهورزان در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری و پایگاه های بهداشتی ارائه می گردد و میانسالان با مراجعه به پایگاه ها و خانه های بهداشت تحت پوشش منطقه خود یک مراقبت کامل دریافت می نمایند و درصورت نیاز به پزشک،کارشناس روان و کارشناس تغذیه مرکز ارجاع داده می شوند درضمن در کنار این مراقبت ها آموزش های لازم نیز به آنها ارائه می گردد .


  مسئول ارائه خدمت : مهناز زارع
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت


  مستندات مورد نیاز:

  کدملی و دفترچه بیمه و در صورت انجام آزمایش در یکسال اخیر جواب آزمایشات


  مدت زمان انجام خدمت : یک ساعت


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  مراقبت کودکان برای گروه هدف کودکان زیر 5 سال انجام میشود .هدف از این مراقبت ها شناسایی و تشخیص کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم می باشد.مراقبت های کودکان خدمات زیادی را از جمله (قد-وزن-دور سر –بینایی-شنوایی و ...) را شامل می شود که در خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی توسط مراقبین و بهورزان انجام می شود.این خدمات شامل ارائه خدمت به کودکان بیمار نیز می شود که علاوه بر مراقبین سلامت ،پزشکان نیز به کودکان بیمار ارائه خدمت می دهند.


  مسئول ارائه خدمت : مهناز زارع
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت


  مستندات مورد نیاز:

  کارت ملی


  مدت زمان انجام خدمت : یک ساعت


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0