انجام مراقبت مادران باردار در دوره پره ناتال (از 6تا 42 هفتگی بارداری) جهت حفظ جان مادر و کودک و کاهش مرگ ومیر مادران که شامل تمام مراقبت های روتین ،ارایه مکمل ها ،مراقبت پزشک ،کارشناس تغذیه ،کارشناس روان . ارجاع به سطح دوم می باشد


  مسئول ارائه خدمت : ربابه جعفری
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت


  مستندات مورد نیاز:

  کارت ملی،دفترچه بیمه،تمامی آزمایشات و سونوگرافی ها،پسخوراند متخصص در صورت ارجاع به سطح 2


  مدت زمان انجام خدمت : یک ساعت


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  داوطلبان سلامت افرادی هستند که همچون حلقه محکمی ارتباط مسئولین بهداشتی را با سطوح محیطی جامعه برقرار می کنند و با شرکت در کلاسهای هفتگی و یا ماهانه در مراکز بهداشتی و درمانی آموخته های خود را به 40 خانوار همسایه و افراد تحت پوشش خود منتقل می نمایند و برای حفظ سلامتی خود و خانوارهای تحت پوشش تلاش می کنند .


  مسئول ارائه خدمت : ربابه جعفری
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  الف:مربی داوطلب سلامت موظف است به ازای هر 40 خانوار یک داوطلب سلامت جذب نمایند .

  ب: طبق برنامه اجرایی، کلاس دوطلبان سلامت تنها دو ساعت در هفته در مرکز بهداشتی و درمانی برگزار می گردد.

  ج – آموزش داوطلبان شامل دو دوره می باشد:مقدماتی و تکمیلی

  د: داوطلب متخصص پرسنل اداراتی هستند که توسط پرسنل مجرب آموزش مسائل بهداشتی را کسب نموده و بعنوان نمایندگان ادارات مختلف اطلاعات بهداشتی کسب شده را به پرسنل زیر مجموعه خود ارایه می دهند.

  ث: در تکمیل فرمها به نکات ذیل توجه شود:

  اطلاعات عمومی بالای فرم ها حتما ثبت شود

  بهتر است فرمهایی که اطلاعات آنها تغییر میکند با مداد پر شود

  فرمهایی که دارای تاریخ تکمیل هستند بعد از هر بار تغییر تاریخ تکمیل نیز به آن روز تغییر یابد.

  برای هر درس در کتابچه های آموزشی رابطین بهداشت باید طرح درس تهیه گردد.


  مستندات مورد نیاز:

  دو قطعه عکس 3*4

  کپی کات ملی

  کپی شناسنامه

  فرم کروکی محل سکونت

  فرم رضایت نامه از همسر و یا پدر

  فرم مشخصات رابط بهداشت

  فرم مشخصات خانوارهای تحت پوشش

  فرم طرح درس


  مدت زمان انجام خدمت :

  سه ماه یکبار به روز رسانی فرم های پرونده داوطلبان سلامت انجام می گردد.

  جهت صدور کارت داوطلبان سلامت دو هفته زملن نیاز است .


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  تمام پزشکان که دوره تحصیلی خودرا تمام کرده اند چه بصورت طرحی چه بصورت قراردادپزشک خانواده می توانند به شبکه های بهداشت مراجعه کرده ودر خواست خدمت دهند.


  مسئول ارائه خدمت :  ربابه جعفری
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  الف-پزشک حتما باید دوره تحصیل خود را تکمیل کرده ودر سامانه طرح ثبت نام کرده باشد

  ب-پزشک شرایط بیتوته رابداند واز حقوق ومزایا اطلاع داشته باشد

  ج- پزشک ورژن ارجاعی همان سال را به خوبی مطالعه کند واز نحوه پرداخت حقوق اطلاع کافی داشته باشد


  مستندات مورد نیاز:

  الف- دستورالعمل ورژن سال جاری

  ب-معرفی نامه گذراندن طرح از استان

  ج-قرارداد پزشک خانواده

   د-گذراندن دوره اموزشی بدو خدمت در واحد ستادی


  مدت زمان انجام خدمت :

   -در کل روزهای کاری سال باتوجه به نیاز شهرستان به پزشک خانواده 


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  انجام مراقبت مادران باردار در دوره پره ناتال (از 6تا 42 هفتگی بارداری) جهت حفظ جان مادر و کودک و کاهش مرگ ومیر مادران که شامل تمام مراقبت های روتین ،ارایه مکمل ها ،مراقبت پزشک ،کارشناس تغذیه ،کارشناس روان . ارجاع به سطح دوم می باشد


  مسئول ارائه خدمت :  ربابه جعفری
  شماره تماس:    02832822828


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  الف:ابتدا فرم بدو خدمت به نیروی جدید تحویل داده میشود

  ب:ساعت های کاری به بهورزان از طریق واحد امور اداری اعلام میشود

  ج :نظارت به صورت دوره ای ودر ساعت اداری انجام گیرد


  مستندات مورد نیاز:

  الف:فرم اموزش بدو خدمت

  ب:برگه های ماموریت اداری وشخصی

  ج:چک لیست پایش

  د:در صورت استفاده از ماموریت اداری وشخصی حتما با مسئول مرکز هماهنگ شود


  مدت زمان انجام خدمت : ساعات اداری


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  مراقبت کودکان برای گروه هدف کودکان زیر 5 سال انجام میشود .هدف از این مراقبت ها شناسایی و تشخیص کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم می باشد.مراقبت های کودکان خدمات زیادی را از جمله (قد-وزن-دور سر –بینایی-شنوایی و ...) را شامل می شود که در خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی توسط مراقبین و بهورزان انجام می شود.این خدمات شامل ارائه خدمت به کودکان بیمار نیز می شود که علاوه بر مراقبین سلامت ،پزشکان نیز به کودکان بیمار ارائه خدمت می دهند.


  مسئول ارائه خدمت :  ربابه جعفری
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت


  مستندات مورد نیاز:

  کارت ملی


  مدت زمان انجام خدمت : یک ساعت


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  این خدمت به کودکان نیازمند به دریافت شیر مصنوعی طبق دستورالعمل مربوطه تا یکسالگی ارائه می گردد.


  مسئول ارائه خدمت :  ربابه جعفری
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت


  مستندات مورد نیاز:

  - کپی کارت ملی و شناسنامه والدین و کودک(صفحه اول) در دو سری
  -فرم مجوز شیر مصنوعی در سه سری
  -نامه متخصص در صورت وجود بیماری در کودک یا مادر


  مدت زمان انجام خدمت : یک ساعت


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  نظارت بر عملکرد پرسنل شاغل در خانه های بهداشت


  مسئول ارائه خدمت : کبری شریف کاظمی
  شماره تماس:    02832822828


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  الف:ابتدا فرم بدو خدمت به نیروی جدید تحویل داده میشود

  ب:ساعت های کاری به بهورزان از طریق واحد امور اداری اعلام میشود

  ج :نظارت به صورت دوره ای ودر ساعت اداری انجام گیرد


  مستندات مورد نیاز:


  الف:فرم اموزش بدو خدمت

  ب:برگه های ماموریت اداری وشخصی

  ج:چک لیست پایش

  د:در صورت استفاده از ماموریت اداری وشخصی حتما با مسئول مرکز هماهنگ شود


  مدت زمان انجام خدمت : ساعات اداری


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  میانسالان شامل افراد 30 تا 59 سال می باشند که ارائه مراقبت به آنها توسط مراقبین سلامت و بهورزان در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری و پایگاه های بهداشتی ارائه می گردد و میانسالان با مراجعه به پایگاه ها و خانه های بهداشت تحت پوشش منطقه خود یک مراقبت کامل دریافت می نمایند و درصورت نیاز به پزشک،کارشناس روان و کارشناس تغذیه مرکز ارجاع داده می شوند درضمن در کنار این مراقبت ها آموزش های لازم نیز به آنها ارائه می گردد .


  مسئول ارائه خدمت :  ربابه جعفری
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت


  مستندات مورد نیاز:

  کدملی و دفترچه بیمه و در صورت انجام آزمایش در یکسال اخیر جواب آزمایشات


  مدت زمان انجام خدمت : یک ساعت


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  مراقبت کودکان برای گروه هدف کودکان زیر 5 سال انجام میشود .هدف از این مراقبت ها شناسایی و تشخیص کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم می باشد.مراقبت های کودکان خدمات زیادی را از جمله (قد-وزن-دور سر –بینایی-شنوایی و ...) را شامل می شود که در خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی توسط مراقبین و بهورزان انجام می شود.این خدمات شامل ارائه خدمت به کودکان بیمار نیز می شود که علاوه بر مراقبین سلامت ،پزشکان نیز به کودکان بیمار ارائه خدمت می دهند.


  مسئول ارائه خدمت :  ربابه جعفری
  شماره تماس:    02832892931


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت


  مستندات مورد نیاز:

  کارت ملی


  مدت زمان انجام خدمت : یک ساعت


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


    عنوان خدمت: تغذیه انحصاری با شیرمادر

     شناسه خدمت: 

    نوع خدمت: ارائه مشاوره شیردهی و تجویز شیر مصنوعی در صورت نیاز

    شرح خدمت:

  گروه مادران ( یاردار وشیرده) پس از مراجعه به مراکز بهداشتی توسط مراقب سلامت در مراکز شهری و بهورز در مراکز روستایی مراقب شده و در صورت نیاز به پزشک جهت بررسی بیشتر و مشاوره شیردهی ارجاع داده می شوند اگر بعد از انجام مشاوره مادر نیازمند به دریافت مشاوره شیردهی تخصصی تر باشد به مرکز مشاوره شهرستان (شبکه بهداشت ودرمان) ارجاع داده می شود مشاوره پس از انجام مشاوره لازم در پورتال شیرمادر مشاوره انجام شده راثبت می نماید.

  نوزاد یا کودک نیازمند دریافت شیرمصنوعی بعد از شناسایی و مراقبت توسط بهورز در خانه و مراقب سلامت در پایگاههای شهری (طبق دستورالعمل تجویز شیرمصنوعی) جهت بررسی بیشتر و تائید عدم کفایت شیرمادر و.... به پزشک ارجاع داده میشود و پس از تائید پزشک جهت دریافت شیرمصنوعی  با در دست داشتن مجوز صدور شیرمصنوعی وکپی مدارک شناسایی والدین وکودک به مراکز مشاوره شیرمادر (کارشناس شیرمادر شبکه بهداشت ودرمان آبیک) ارجاع داده می شود.. پیگیری و انجام مراقبتهای بعدی طبق دستورالعمل  و بوکلت مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم و ناخوشی های اطفال توسط ارائه دهندگان خدمت ادامه می یابد.

     مراحل مراجعه حضوری:

  مراجعه به مراقبین و بهورزان جهت انجام مراقبت های غیر پزشک، مراجعه به پزشک وماما در صورت نیاز

    مسئول ارائه خدمت:

  فاطمه علوی پور کارشناس برنامه شیرمادر  شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک 02832892931

    مقررات خدمت:

  بوکلت مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم و ناخوشی های اطفال ودستورالعمل تجویز شیرمادر

    مدت زمان انجام خدمت:

  توسط مراقب سلامت 15 دقیقه

  توسط پزشک 15 دقیقه

    هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت:تمامی مراقبت ها به صورت رایگان در سطح مراکز بهداشتی ارائه میگردد

    مستندات مورد نیاز جهت اخذ خدمت:

  والدین کودکان  با در دست داشتن کارت ملی و کارت واکسیناسیون کودک به مراکز بهداشتی مراجعه می نمایند.

    نحوه دسترسی به خدمت: مراجعه حضوری به مراکز و پایگاه هاو خانه های بهداشتی

    درخواست خدمت: مراجعین  با در دست داشتن ملی و کارت واکسیناسیون کودک به مراکز بهداشتی مراجعه می نمایند.

    ارائه خدمت:  مراکز و پایگاه ها و خانه های بهداشتی.

    نمودار گردش کار: مراجعه والدین به همراه کودک به پایگاه های سلامت و بهورزان نزد مراقبین سلامت و بهورزان جهت انجام مراقب های غیر پزشک ودر صورت نیاز ارجاع به پزشک


    عنوان خدمت: باروری سالم و جوانی جمعیت

     شناسه خدمت: 

    نوع خدمت: ارائه مشاوره فرزندآوری

    شرح خدمت: 

  گروه هدف (زنان 10تا 54 ساله همسردار) پس از مراجعه به مراکز بهداشتی توسط مراقب سلامت در مراکز شهری و بهورز در مراکز روستایی مراقبت مشاوره فرزندآوری تکمیل شده درصورت نیاز جهت مراقبت پیش از بارداری به ماما ارجاع داده می شود. اگرنیاز به پیگیری مجدد باشد توسط مراقب سلامت و بهورز انجام و درسامانه ثبت می شود.

   

     مراحل مراجعه حضوری:

  مراجعه به مراقبین و بهورزان جهت انجام مراقبت های غیر پزشک، مراجعه به مامادر صورت نیاز

    مسئول ارائه خدمت:

  فاطمه علوی پور کارشناس برنامه باروری سالم وجوانی جمعیت  شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک 02832892931

    مقررات خدمت:

  دستورالعملهای ارسالی-بوکلت مادران

    مدت زمان انجام خدمت:

  توسط مراقب سلامت 15 دقیقه

  توسط ماما 15 دقیقه

    هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت:تمامی مراقبت ها به صورت رایگان در سطح مراکز بهداشتی ارائه میگردد

    مستندات مورد نیاز جهت اخذ خدمت:

  گروه هدف  با در دست داشتن کارت ملی و به مراکز بهداشتی مراجعه می نمایند.

    نحوه دسترسی به خدمت: مراجعه حضوری به مراکز و پایگاه هاو خانه های بهداشتی

    درخواست خدمت: مراجعین  با در دست کارت ملی به مراکز بهداشتی مراجعه می نمایند.

    ارائه خدمت:  مراکز و پایگاه ها و خانه های بهداشتی.

    نمودار گردش کار: مراجعه زنان 10تا 54 ساله همسردار به پایگاه های سلامت و بهورزان نزد مراقبین سلامت و بهورزان جهت انجام مراقب های غیر پزشک و در صورت نیاز ارجاع به ماماو سپس پزشک

   


  عنوان خدمت: مراقبت کودکان و نوزادان

     شناسه خدمت: 

    نوع خدمت: ارائه مراقبت نوزادان و کودکان

    شرح خدمت:

  گروه کودکان (زیر 5 سال) پس از مراجعه به مراکز بهداشتی توسط مراقب سلامت در مراکز شهری و بهورز در مراکز روستایی مراقب شده و در صورت نیاز به پزشک جهت بررسی بیشتر ارجاع داده می شوند اگر بعد از انجام مراقبت ها کودک نیازمند به بررسی بیشتر در سطح یک باشد توسط پزشک به سطح دو (متخصصین) ارجاع داده می_شوند. پیگیری و انجام مراقبتهای بعدی طبق دستورالعمل و بوکلت مراقبتهای ادغام یافته  کودک سالم و ناخوشی های اطفال توسط ارائه دهندگان خدمت ادامه می یابد.

   

     مراحل مراجعه حضوری:

  مراجعه به مراقبین و بهورزان جهت انجام مراقبت های غیر پزشک، مراجعه به پزشک در صورت نیاز

    مسئول ارائه خدمت:

  ریحانه محمدی کارشناس برنامه سلامت کودکان و نوزادان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک 02832892931

    مقررات خدمت:

  بوکلت مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم و ناخوشی های اطفال

    مدت زمان انجام خدمت:

  توسط مراقب سلامت 15 دقیقه

  توسط پزشک 15 دقیقه

    هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت:تمامی مراقبت ها به صورت رایگان در سطح مراکز بهداشتی ارائه میگردد

    مستندات مورد نیاز جهت اخذ خدمت:

  والدین کودکان  با در دست داشتن کارت ملی و کارت واکسیناسیون کودک به مراکز بهداشتی مراجعه می نمایند.

    نحوه دسترسی به خدمت: مراجعه حضوری به مراکز و پایگاه هاو خانه های بهداشتی

    درخواست خدمت: مراجعین  با در دست داشتن ملی و کارت واکسیناسیون کودک به مراکز بهداشتی مراجعه می نمایند.

    ارائه خدمت:  مراکز و پایگاه ها و خانه های بهداشتی.

    نمودار گردش کار: مراجعه والدین به همراه کودک به پایگاه های سلامت و بهورزان نزد مراقبین سلامت و بهورزان جهت انجام مراقب های غیر پزشک ودر صورت نیاز ارجاع به پزشک


    عنوان خدمت: مراقبت سالمندان

     شناسه خدمت: 

    نوع خدمت: ارائه مراقبت سالمندان

    شرح خدمت:

  گروه سالمندان (60سال به بالا) پس از مراجعه به مراکز بهداشتی توسط مراقب سلامت در مراکز شهری و بهورز ر مراکز روستایی مراقب شده و در صورت نیاز به پزشک جهت بررسی بیشتر ارجاع داده می_شوند لازم به ذکر می_باشد. زنان سالمند(70-60 سال) جهت دریافت مراقبت های مامایی توسط مراقب سلامت به واحد مامایی ارجاع داده می_شوند بعد از انجام مراقبت ها توسط ماما اگر فرد نیازمند به بررسی بیشتر در سطح سلامت زنان باشد به سطح دو(متخصصین) ارجاع داده می_شوند. پیگیری و انجام مراقبتهای بعدی طبق دستورالعمل توسط ارائه دهندگان خدمت ادامه می یابد.

   

     مراحل مراجعه حضوری:

  مراجعه به مراقبین و بهورزان جهت انجام مراقبت های غیر پزشک، مراجعه به ماما جهت دریافت مراقبت های مامایی و ارجاع به پزشک در صورت نیاز

    مسئول ارائه خدمت:

  بهاره صدیق اعلمی کارشناس برنامه سلامت سالمندان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک 02832892931

    مقررات خدمت:

  بوکلت برنامه سالمندان

    مدت زمان انجام خدمت:

  توسط مراقب سلامت 10 دقیقه

  توسط ماما 10 دقیقه

    هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت:تمامی مراقبت ها به صورت رایگان در سطح مراکز بهداشتی ارائه میگردد

    مستندات مورد نیاز جهت اخذ خدمت:

  سالمندان با در دست داشت کارت ملی و ازمایشاتی که طی یک سال گذشته انجام داده اند به مراکز بهداشتی مراجعه می_نمایند.

    نحوه دسترسی به خدمت: مراجعه حضوری به مراکز و پایگاه هاو خانه های بهداشتی

    درخواست خدمت: مراجعین  با در دست داشتن کارت ملی و آزمایشاتی که طی یک سال گذشته انجام داده اند به مراکز بهداشتی مراجعه می_نماید.

    ارائه خدمت:  مراکز و پایگاه ها و خانه های بهداشتی.

    نمودار گردش کار: مراجعه سالمندان مرد و زن به مراقبین سلامت و بهورزان جهت انجام مراقب های غیر پزشک   در صورت نیاز ارجاع به پزشک

  مراجعه سالمندان زن 70-60سال  به واحد مامایی و انجام مراقبت های مامایی        ارجاع به سطح دو در صورت نیاز

   

   


  عنوان خدمت: مراقبت میانسالان

    نوع خدمت: ارائه مراقبت میانسالان

    شرح خدمت:

  گروه میانسالان (60-30) پس از مراجعه به مراکز بهداشتی توسط مراقب سلامت در مراکز شهری و بهورز ر مراکز روستایی مراقب شده و در صورت نیاز به پزشک جهت بررسی بیشتر ارجاع داده میشوند لازم به ذکر می_باشد.زنان میانسال جهت دریافت مراقبت های مامایی توسط مراقب سلامت به واحد مامایی ارجاع داده می_شوند بعد از انجام مراقبت ها توسط ماما اگر فرد نیازمند به بررسی بیشتر در سطح سلامت زنان باشد به  سطح دو (متخصصین) ارجاع داده می_شوند. پیگیری و انجام مراقبتهای بعدی طبق دستورالعمل توسط ارائه دهندگان خدمت ادامه می یابد.

   

     مراحل مراجعه حضوری: 2 بار

  مراجعه به مراقبین و بهورزان جهت انجام مراقبت های غیر پزشک، مراجعه به ماما جهت دریافت مراقبت های مامایی و ارجاع به پزشک در صورت نیاز

    مسئول ارائه خدمت:

  بهاره صدیق اعلمی کارشناس برنامه سلامت میانسالان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک 02832892931

    مقررات خدمت:

  بوکلت برنامه میانسالان

    مدت زمان انجام خدمت:

  توسط مراقب سلامت 10 دقیقه

  توسط ماما 15 دقیقه

    هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: تمامی مراقبت ها به صورت رایگان در سطح مراکز بهداشتی ارائه میگردد

    مستندات مورد نیاز جهت اخذ خدمت:

   میانسالان با در دست داشت کارت ملی و ازمایشاتی که طی یک سال گذشته انجام داده اند به مراکز بهداشتی مراجعه می_نمایند.

    نحوه دسترسی به خدمت: مراجعه حضوری به مراکز و پایگاه هاو خانه های بهداشتی

    درخواست خدمت: مراجعین  با در دست داشتن کارت ملی و آزمایشاتی که طی یک سال گذشته انجام داده اند به مراکز بهداشتی مراجعه می_نماید.

    ارائه خدمت:  مراکز و پایگاه ها و خانه های بهداشتی.

    نمودار گردش کار: مراجعه میانسالان مرد و زن به مراقبین سلامت و بهورزان جهت انجام مراقب های غیر پزشک  در صورت نیاز ارجاع به پزشک

  مراجعه میانسالان زن به واحد مامایی و انجام مراقبت های مامایی         ارجاع به سطح دو در صورت نیاز


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0