شرح وظایف مسئول انبار :

  • اجرای صحیح انبار داری در مورد ورود و خروج هر نوع کالا با رعایت تشریفات اداری
  • مراقبت در حفظ متوسط موجودی انبار به نحوی که باعث تراکم بیش از حد کالا و یا کمبود کالا در انبار نگردد.
  • شناخت سیستم ها و روش های طبقه بندی و کدگذاری و طرح استقرار کالا و آرایش انواع موجودی ها در انبار با توجه به کیفیت آنان و رعایت دستورالعمل ها ، نحوه نگهداری آنان که در کاتالوگ ها و بروشورهای شرکت های تولید کننده کالاهای مذکور درج گردیده است
  • تنظیم صورتجلسه از نتیجه انبار گردانی با ذکر مقادیر کسری یا آسیب دیده و یا فاسد شده و تهیه گزارش توجیهی در مورد علل آن
  • شرکت فعال در انبار گردانی سالیانه و یا ادواری و همکاری با مسولین اعزامی ذیصلاح که به عنوان نماینده باید در جریان مراحل مختلف انبارگردانی موظفا ً شرکت داشته با شند به کارگیری مساعی لازم در جهت تکریم و حفظ حرمت ارباب رجوع و پاسخگویي مناسب به آنها.
  • نظارت کلی بر تمام انبارهای معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان.
  • تعیین کالاهایی که باید در انبارها نگهداری شود.
  • نگهداری مدارک موجودیهای واقعی کالاها در انبار.
  • مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از موجودیها در برابر مخاطرات.
  • مراقبت در رفع نواقص پرسنلی و تجهیزاتی و امکاناتی.
  • مراقبت در ارسال گزارشات دوره ای و مستمر و سایر مکاتبات ضروری.
  • توصیه و پیشنهاد روشهای انبارداری و اصلاحی دیگر.
  • نظارت بر ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوطه
  • نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبار داری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت نظارت 
  • هماهنگی با واحد کارپردازی، حسابداری و معاونت بهداشتی
  • همکاری با بازرسان اعزامی حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه.
  • اعلام گزارش فوری در مورد هر نوع فعالیت و سرقت احتمالی به رئیس مرکز بهداشت.

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  بهروز ارجمندنیا

  مسئول انبار دارویی

  • تحصيلات : دیپلم

  بهروز ارجمندنیا

  مسئول انبار دارویی

  • تلفن : 02832897900
  • تلفن همراه : 09195487101
  • پست الکترونیکی : abyekIT@qums.ac.ir

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0