1400/02/09 پنجشنبه - کلیپ ورزش‌های پیشگیری و درمان پوکی استخوان برای زنان و مردان جوان و میانسال    

  1400/02/09 پنجشنبه - کلیپ ورزش‌های چابکی برای زنان و مردان جوان و میانسال

  1400/02/09 پنجشنبه - کلیپ ورزش‌های پیشگیری و درمان دیابت و پرفشاری خون برای زنان و مردان جوان و میانسال    

  1400/02/09 پنجشنبه - کلیپ ورزش‌های پیشگیری و درمان دردهای زانو برای زنان و مردان جوان و میانسال    

  1400/02/09 پنجشنبه - کلیپ ورزش‌های قدرتی برای زنان و مردان جوان و میانسال    

  1400/02/09 پنجشنبه - کلیپ ورزش‌های پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی برای زنان و مردان جوان و میانسال

  1400/02/09 پنجشنبه - کلیپ ورزش‌های پیشگیری و درمان کمردرد برای زنان و مردان جوان و میانسال

  1400/02/09 پنجشنبه - کلیپ ورزش‌های پیشگیری و درمان دردهای گردن و شانه برای زنان و مردان جوان و میانسال

  1400/01/23 شنبه - برای دریافت «دستورالعمل راهنمای شناسایی و طبقه‌بندی خطرپذیری سالمندان کشور» کلیک نمایید.

  1400/01/23 شنبه - برای دریافت «فلوچارت شناسایی و طبقه‌بندی سالمندان پرخطر» کلیک نمایید.

  1400/01/23 شنبه - برای دریافت «فیلم آموزش مهارت برقرای ارتباط مؤثر با سالمندان» کلیک نمایید.

  1400/01/23 شنبه - برای دریافت «فیلم آموزش برنامه شناسایی و طبقه‌بندی سالمندان پرخطر» کلیک نمایید.

  1398/12/01 شنبه - راهنمای برگزاری هفته ملی سلامت مردان ایرانی (سما)

  1398/7/23 سه شنبه - فیلم آموزشی سزارین یا زایمان طبیعی

  1398/7/15 دوشنبه-  خلاصه کتابچه‌های پیشگیری از ناباروری

  1398/7/15 دوشنبه-  نکات کلیدی کتابچه‌های پیشگیری از ناباروری

  1398/5/26 يكشنبه- مجموعه مقالات سالمندان

  1398/5/26 يكشنبه- مجموعه مقالات کودکان

  1398/5/26 يكشنبه- مجموعه مقالات میانسالان


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0