واحد تغذیه با هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه ، در ارائه اطلاعات مشاوره ای و خدمات به کودکان ، نوجوانان ، جوانان و زنان در این زمینه فعالیت می کند و با برقراری سیستم سورویلانس ( مراقبت های مستمر ) در جهت تحقق این هدف مهم تلاش مینماید. ضمن ابلاغ برنامه های دفتر سلامت خانواده و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به کلیه واحدهای تحت پوشش شامل 6 مرکز بهداشتی ، 4 پایگاه و 26 خانه بهداشت ، با تدوین برنامه های نظارتی اجرای دقیق این برنامه ها را پایش نموده و نتایج بدست آمده را مورد ارزیابی قرار می دهد.
   


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  پانیذ آصفی

  کارشناس تغذیه

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : تغذیه و ژریم درمانی

  پانیذ آصفی

  کارشناس تغذیه

  • تلفن : 02832891617
  • پست الکترونیکی : abyek@qums.ac.ir


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0